Những dấu hiệu tích cực về chống tham nhũng ở Việt Nam

Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đã và đang tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo đánh giá, chiến dịch chống tham nhũng đang mang lại những hiệu quả tích cực.

Chỉ số cảm nhận tham nhũng tăng

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng dựa trên những tiêu chí đánh giá cho thấy điểm của Việt Nam tăng trong vài năm liên tiếp trở lại đây. Chứng tỏ những nỗ lực trong công tác phòng chống tham nhũng đang đi đúng hướng. Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu.

Tuy nhiên xét trên thang điểm, con số 35 vẫn là một con số khá lớn. Chứng tỏ ở Việt Nam, hậu quả tham nhũng vẫn còn khá nghiêm trọng.

Một số kết quả nổi bật

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung luật pháp về phòng chống tham nhũng. Trong công tác phát hiện xử lý, tố cáo tham nhũng, hối lộ đã đưa ra rất nhiều vụ án liên quan đến các cán bộ cấp cao.

Tiếp tục chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng

Việt Nam tiếp đục đẩy mạnh, củng cố xây dựng các thể chế, giải trình các hoạt động trước toàn xã hội. Nâng cao tính hiệu quả trong công tác giám sát và kiểm tra. Hoàn thiện cơ sở luật pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng để khuyến khích sự tự giác, dũng cảm của mọi người vào công tác diệt tận gốc “tham nhũng”. Các cá nhân, tổ chức, cơ quan ban ngành đều phải chủ động tham gia xây dựng môi trường trong sạch, liêm chính.

Mọi sự cố gắng nỗ lực đang được đền đáp, để có được nền kinh tế trong sạch vững mạnh, chúng ta cần tích cực chủ động hơn nữa. Vì một tương lai sánh vai với các cường quốc năm châu.

Xem thêmhttp://kdlc.vn/tin-tuc/tham-nhung-trong-kinh-doanh-va-tac-hai-cua-tham-nhung.html